Tot onze spijt moeten wij meedelen dat we de volledige resultaten van de Budget Games Aalbeke, 20 Juni 2013, nog niet kunnen meedelen. De Kortrijkse verlofperiode speelt ons parten en pas na het zomerverlof zullen de resultaten aan de Aalbeekse burgers meegedeeld worden, gevolgd door een persvoorstelling. Dit zal dan ook samengaan met de vervolgstappen voor de gemeente Aalbeke aan de hand van de verkregen inzichten en feedback. Wij kijken er in ieder geval naar uit! Wat we jullie wel reeds kunnen meedelen is de feedback die we hebben verkregen van de deelnemers op het evenement, hieruit kan je alvast afleiden dat mits de juiste voorbereiding, techniek en facilitatie, burgers bereid zijn tijd en moeite te spenderen aan actief meedenken over hun leefgemeenschap! Er werd uren lang intensief gedebatteerd met volgehouden aandacht tot ver na 22u, voor één groep zelfs tot na 23u.

Na het evenement werden de deelnemers de volgende vragen gesteld:

Hieruit kunnen wij volgende zaken afleiden:

resultaten image overview

Hierbij hebben we nu al enkele leermomenten meegenomen voor een volgende Budget Games sessie voor stad Kortrijk. Op die manier willen we de techniek perfectioneren en optimaliseren ten opzichte van de context en het deelnemersveld. Samen met stad Kortrijk gaan we de uitdaging aan burgerparticipatie naar een hoger niveau te tillen, actieve participatie met collectieve beslissingen. Benieuwd welke deelgemeente de volgende in rij wordt om mee te beslissen in het beleid.

Enkele Quotes van deelnemers:

goede discussies, mooie resultaten

goede speelse manier om punten voor te leggen

prachtige manier om met personen van verschillende achtergrond, cultuur, ouderdom toch tot een consensus te komen

met samenwerken bereik je meer

je leert andere mensen kennen en dit is sociaal belangrijk

iedereen kon zijn zegje doen, zeer democratisch

voor wat hoort wat, geven en nemen

tof initiatief, niet enkel luisteren naar monoloog maar actieve inbreng

Wens je nog meer te weten te komen over de Budget Games Aalbeke? Klik hier! Wens je zelf aan de slag te kunnen gaan met Innovation Games? Klik hier! Ben je benieuwd hoe dergelijk iets ook uw organisatie of bedrijf kan helpen? Contacteer ons vandaag nog.